ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปริทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

2403413    ปริทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    Perspectives in Human Resource Development

การพัฒนามนุษย์ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของสังคม โดยพิจารณาจากการพัฒนาสังคมโดยรวม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ทางปฏิบัติงานของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Human development as the most valuable social resources from aspects of social development in general and human resource development in organizations by using related social development theories as well as experiences from those who are involved in human resource development.)

(2403413 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:01 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: