ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปัญหาสังคม

leave a comment »

2403358    ปัญหาสังคม    Social Problems

แนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วยปัญหาสังคม การวิเคราะห์พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ ทั้งปัญหาความยากจน ปัญหาคอร์รัปชั่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณี ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาวัยรุ่น ปัญหามลพิษ และผลกระทบของปัญหาเหล่านี้ที่มีต่อความสัมพันธ์ทางสังคม

(Theoretical and conceptual frameworks in social problems; analysis of deviant behaviors and other social problems; poverty, corruption, narcotics, prostitution, suicide, mental problems, adolescent problems, pollution and impact of such problems on individuals and groups in society.)

(2403358 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:32 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: