ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402689    พัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ    Development of International System

แนวคิดเกี่ยวกับระบบระหว่างประเทศ พัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ ตั้งแต่สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ทำให้ระบบระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลง

(Concepts of the international system; the development of the international system from the Treaty of Westphalia (1648) to the present; determinants of change in the international system.)

(2402689 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:49 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: