ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

มหาอำนาจกับการเมืองโลก

leave a comment »

2402354    มหาอำนาจกับการเมืองโลก    Great Powers and World Politics

แนวทางการตีความและการอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของมหาอำนาจในการเมืองโลกจากหลากหลายมุมมอง โดยเน้นบริบทของกำเนิดและพลวัตของสงครามเย็น การสิ้นสุดสงครามเย็น และการสถาปนาระเบียบโลกใหม่ภายใต้อำนาจการนำของสหรัฐอเมริกา

(Different interpretations and explanations of the roles of great powers in world politics, especially in the contexts of origins and dynamics of the Cold War, ther end of the Cold War, and the establishing of the New World Order under the hegemony of the United States.)

(2402354 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:00 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: