ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

มานุษยวิทยาธุรกิจ

leave a comment »

2403312    มานุษยวิทยาธุรกิจ    Business Anthropology

ทฤษฎี แนวความคิด และการนำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาไปใช้ในธุรกิจ ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมย่อยในองค์การ การเข้าใจหลักการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงมานุษยวิทยาการบริหารจัดการธุรกิจข้ามชาติ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้านมานุษยวิทยาธุรกิจ และแนวโน้มของศาสตร์มานุษยวิทยาธุรกิจในอนาคต

(Theories, concept, and anthropological application to business; the importance of organization culture; sub-cultures in organizations; understanding in marketing and consumer behavior from anthropological perspectives; cross-cultural business management; related issues in business anthropological ethics; and the future trend of business anthropology.)

(2403312 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:16 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: