ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

มานุษยวิทยาประยุกต์

leave a comment »

2403694    มานุษยวิทยาประยุกต์    Applied Anthropology

การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาในการแก้ปัญหาทางสังคมสมัยใหม่ และการพัฒนาชุมชน ศึกษาบทบาทของนักมานุษยวิทยาในโครงการพัฒนาประเทศในโลกที่สาม และในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

(Application of theories and methods of Anthropology to the solution of practical problems in the modern world.)

(2403694 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:47 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: