ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สตรีศึกษา

leave a comment »

2403404    สตรีศึกษา    Women Studies

แนวคิดและทฤษฎีของสำนักสตรีนิยม ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมและการจัดบทบาทระหว่างเพศหญิงกับชายในมิติต่างๆ สตรีนิยมกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญในระบบความคิดที่นำมาซึ่งการตั้งคำถามเกี่ยวกับเพศและโครงสร้างทางสังคม การทำความเข้าใจกับสตรีนิยมสำนักต่างๆ การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของสำนักสตรีนิยม บทบาทของสตรีนิยมในทฤษฎีหลังความทันสมัย

(Concepts and theories of feminism; issues related to social relationships and the division of sex roles in our lives; feminism and major changes in social thinking causing questions about gender and social structure; understanding different schools of feminism; changes in social and cultural systems caused by feminism; the role of feminism in post-modern theories.)

(2403404 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:28 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: