ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์

leave a comment »

2403409    สถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์    Family Institution and Human Security

ความหมาย ประเภท และหน้าที่ของครอบครัวในฐานะสถาบันทางสังคมที่เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และสังคม ศึกษาผลที่กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีต่อความเป็นอยู่และพัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็ก ความขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันครอบครัว รวมทั้งบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของครอบครัวชนบทและครอบครัวเมืองในยุคหลังสมัยใหม่

(Meanings, types and functions of the family as a social institution which fosters human and social security. Exploring the way in which socialization processes and family relations affect a child’s well-being and development of personality. Conflicts and problems arose out of the family context are discussed, including changing roles of rural and urban families in the postmodern era.)

(2403409 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:11 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: