ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

leave a comment »

2403315    สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    Statistics for Social Science Research

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การใช้สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสองตัวแปร การแปรผล การสรุปผลการวิจัย และการใช้โปรแกรมเอสพีเอสเอส ในการวิเคราะห์ข้อมูล

(Basic Statistics, application of statistics in social science research, with emphasis on bivariate analysis, interpretation, summarizing research results, and the use of SPSS in data analysis.)

(2403315 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:13 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: