ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สหประชาชาติกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402691    สหประชาชาติกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ    The UN and International Peace and Security

อำนาจและบทบาทของสหประชาชาติในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การแทรกแซงกิจการภายในเพื่อมนุษยธรรม ปัญหาและอุปสรรคของสหประชาชาติในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ สหประชาชาติกับสถานการณ์โลกใหม่ ๆ

(Authority and roles of the UN in the maintenance of international peace and security; intervention in domestic affairs for moral purposes; problems and obstacles facing the UN in the maintenance of international peace and security; the UN and new development in world affairs.)

(2402691 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:47 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: