ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

leave a comment »

2403714    สังคมวิทยาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน    Sociology Of Juvenile Delinquency

การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการพิจารณากลุ่มตัวแปรทางด้านเพศ อายุ บทบาท และหน้าที่ ชนชั้น อุดมการณ์ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการศึกษาถึงประเด็นปัญหาที่สำคัญๆ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อขัดแย้งของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า

(Juvenile delinquency with emphasis on gender, age, role, self-perception, social class and place of reidence as major variables. Covered also are major issues such as generation gaps.)

(2403714 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:34 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: