ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาการพัฒนา

leave a comment »

2403606    สังคมวิทยาการพัฒนา    Sociology Of Development

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในทัศนะของสังคมวิทยา เช่น ปัญหาการริเริ่มสิ่งใหม่ ความขัดแย้งระหว่างประเพณีกับสิ่งใหม่ การเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนการปรับตัวของสังคมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

(The sociological aspects of socio-economic development, particularly, the innovation process, conflicts between tradition and innovation including the accerleration for societal changes according to the planned-societal adjustment.)

(2403606 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 4:51 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: