ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาการเมือง

leave a comment »

2403408    สังคมวิทยาการเมือง    Political Sociology

การใช้ความรู้ทางสังคมวิทยา ในการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางการเมือง โดยจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม อำนาจและความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาสังคม และความมั่นคงของรัฐและสังคม

(The application of sociological theories in analyzing political phenomena; with emphasis on relation between the state and society, power, economic and social inequality, civil society, and social and political security.)

(2403408 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:12 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: