ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาการเมือง

leave a comment »

2403408    สังคมวิทยาการเมือง    Political Sociology

การใช้ความรู้ทางสังคมวิทยา ในการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางการเมือง โดยจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม อำนาจและความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาสังคม และความมั่นคงของรัฐและสังคม

(The application of sociological theories in analyzing political phenomena; with emphasis on relation between the state and society, power, economic and social inequality, civil society, and social and political security.)

(2403408 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:12 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: