ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาปัญหาสังคม

leave a comment »

2403712    สังคมวิทยาปัญหาสังคม    Sociology Of Social Problems

วิเคราะห์ปัญหาสังคมที่สำคัญๆ ในยุคปัจจุบันโดยอาศัยหลักการและแนวความคิดในทางสังคมวิทยาและสำหรับบางปัญหาก็ใช้แนวคิดจากสาขาวิชาอื่น ได้แก่ มานุษยวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ ผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจที่สมบูรณ์มากขึ้น

(An analysis of today’s major social problems. Stressing the applicability of sociological principles as well as those from some other disciplines e.g.anthropology, psychology, political science for complete understanding of the phenomena under study.)

(2403712 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:35 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: