ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาพัฒนาการ

leave a comment »

2403352    สังคมวิทยาพัฒนาการ    Sociology of development

ความเป็นมาของการพัฒนา แนวคิ ทฤษฎี ตัวชี้วัดการพัฒนา การพัฒนาประเทศตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบบแผนการพัฒนาของประเทศอื่นๆ การประเมินสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของตนต่อสังคม การพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

(History of development; concepts, theories, developmental index, the context of Thailand’s economic and socail development plan since the beginning as well as the development of other countries; assessment of one’s status and role towards society; self-development for social contribution.)

(2403352 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:04 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: