ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาองค์การ

leave a comment »

2403354    สังคมวิทยาองค์การ    Sociology of Organization

การวิเคราะห์ระบบบริหารองค์การเชิงสังคมวิทยาขององค์การรูปแบบต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม และชุมชน โครงสร้างการบริหารในองค์การ บทบาทของระบบบริหารสำนักงานในองค์การต่างๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์การทางการศึกษา และสถาบันการเมือง รูปแบบองค์การที่พบในสังคมที่มีการบริหารแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ

(Sociological analysis of organization administrative system in different types of organizations: government sectors, business sectors, civil society and communities; structure of organizational management; role of organization administrative systems in various organizations: factories, government organizations, public enterprise, educational organizations and political institutions; types of organization found in democratic and dictatorial)

(2403354 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:01 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: