ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน

leave a comment »

2403711    สังคมวิทยาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน    Sociology Of Crime And Deviant Behavior

การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาว่าด้วยธรรมชาติและปัจจัยในการกระทำการที่ผิดกฏหมาย รวมไปถึงรูปแบบต่างๆ ของพฤติกรรมเบี่ยงเบน เน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข การขัดเกลา ข้อจำกัด และศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมต่อบุคคลอื่นๆ โดยมีสภาพแวดล้อมทางสังคมอันหลากหลาย

(A sociological analysis of the nature, and incidence of lawbreaking and some forms of deviant. The focus is on the ways in which individual’s behavior is influenced, conditioned, shaped, constrained, or determined by their social relatiobship to other human beings and to a variety of social settings and context.)

(2403711 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:36 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: