ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมและวัฒนธรรมชาวไร่นา

leave a comment »

2403686    สังคมและวัฒนธรรมชาวไร่นา    Peasant Society And Culture

ศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตของชาวไร่นาในส่วนต่าง ๆ ของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมเหล่านี้กับสังคมอื่น ๆ ของประเทศ เช่น สังคมชาวเขา สังคมเมือง โดยเน้นถึงโครงสร้างของสถาบันที่สำคัญ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมเหล่านี้

(An intensive analysis and comparison of the ways of life of peasant groups in various parts of the world and of their relations to the large societies of which they form parts.)

(2403686 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:53 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: