ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

leave a comment »

2403357    สังคมและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    Societies and Cultures of Southeast Asia

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำความเข้าใจวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของปัจจุบัน โดยใช้กรอบแนวคิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และความขัดแย้ง การเคลื่อนย้ายของประชากรที่เชื่อมโยงกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองของภูมิภาคในปัจจุบัน และการศึกษาภาคสนามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้มีประสบการณ์ตรง และมีทักษะในการทำงานในภูมิภาคนี้

(Organization of societies and cultures of countiries in Southeast Asia; analysis of socio-cultural issues of the present time by using the concepts of assimilation, ethnic groups and ethnic conflicts, and international migration which are related to social, economic and political development in the region; field visit to countries in Southeast Asia to enrich students’ experiences and work skills in future career.)

(2403357 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:34 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: