ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมและวัฒนธรรมเอเชียใต้

leave a comment »

2403407    สังคมและวัฒนธรรมเอเชียใต้    Societies and Cultures of South Asia

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน และมัลดีฟ ปัญหาการแบ่งประเทศที่เกิดจากสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาการรักษาอัตลักษณ์ของประเทศกับการปรับตัวให้เป็นสมัยใหม่

(Societies and cultures of South Asian countries : India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan and Maldives; problems of separatism due to differences in societies and cultures; problems of keeping the country’s identity and modernization.)

(2403407 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: