ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคม การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

with one comment

2440501    สังคม การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม    Society, Politics and Social Changes

รากฐานความคิดและการวิพากษ์สังคมสมัยใหม่ การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กระบวนการทางสังคมและการเมืองกับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรัฐกับสังคม ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างกับตัวแสดงในสังคมและการเมือง นัยสำคัญของประชาธิปไตยในการพัฒนา บทบาทองค์กรทางสังคมและการพัฒนาในการเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และข้ามชาติ

(Foundation critique of modern society, development and social, economic and political changes, social and political process of changes, analysis of state-society relations, inter-relationship of structure and agents in society and politics, implications of democracy on development, the roles of social and development organizations in social movements at local, national and transnational levels.)

(2440501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:33 am

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] This post was mentioned on Twitter by sootin claimon, Suthat Rongraung. Suthat Rongraung said: RT @SoClaimon: สังคม การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Society, Politics and Social Changes http://bit.ly/51Ftcs […]


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: