ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาการบริหารงานคลัง

leave a comment »

2404703    สัมมนาการบริหารงานคลัง    Seminar In Financial Education

ทฤษฎีและแนวปฏิบัตเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลัง และการงบประมาณ การจัดซื้อจัดหา การกระจายอำนาจการบริหารงานคลัง

(Theories and practices on monetary, fiscal and budgetary policies; procurement; decentralization of fiscal administration.)

(2404703 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:41 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: