ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

2404702    สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    Seminar In Human Resource Development

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบอุปถัมภ์ ระบบคุณธรรม การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นการพัฒนาวิชาชีพ การแก้ไขปัญหาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย

(Theories and practices in human resource administration and development, patronage system, Merit system, career development and organization development, human resources development emphasizing professional development, problem-solving in human resources management and development in Thailand.)

(2404702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:42 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: