ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาความมั่นคงศึกษา

leave a comment »

2402716    สัมมนาความมั่นคงศึกษา    Seminar on Security Studies

ปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย นโยบายของไทยเกี่ยวกับความร่วมมือในการธำรงรักษาสันติภาพ เสรีภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

(International security problems; external factors that affect Thai national security; Thailand’s policy on cooperation in the maintenance of international security and peace.)

(2402716 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:31 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: