ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและปฏิบัติ

leave a comment »

2402489    สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและปฏิบัติ    Seminar in International Relatons : Theory and Practice

แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงปทัสถานและนัยในเชิงปฏิบัติ

(Seminar on selected International Relations Concepts and theories in terms of their normative and practical implications)

(2402489 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 4:38 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: