ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

leave a comment »

2403791    สัมมนาทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    Seminar On Theories And Methods In Social Sciences

การนำทฤษฎีทางสังคมวิทยาไปใช้เป็นตัวแบบสำหรับการวิจัย การสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการวิจัย

(The application of sociological theories to be used as the models for research in order to fully understand the relationship between theories and research.)

(2403791 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: