ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนานโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ

leave a comment »

2402706    สัมมนานโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ    Seminar In Comparative Foreign Policy

การเปรียบเทียบนโยบายต่างประเทศของประเทศที่มีความแตกต่างระหว่างกันทางด้านภูมิหลัง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม คุณสมบัติ และระบบเศรษฐกิจ การเมือง โดยการใช้ทฤษฎีและแนววิเคราะห์ต่าง ๆ

(Comparative study of foreign policy of countries of diverse background, history, culture, attributes, and political economic systems in the light of various theories and approaches.)

(2402706 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:32 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: