ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาปัญหาในการบริหารงานยุติธรรม การควบคุมอาชญากรรมและดำเนินการต่อผู้กระทำผิด

leave a comment »

2403708    สัมมนาปัญหาในการบริหารงานยุติธรรม การควบคุมอาชญากรรมและดำเนินการต่อผู้กระทำผิด    Seminar On Problems Of Criminal Justice Administration, Crime Control And Offender Treatment

ปัญหาในกระบวนการบริหารงานยุติธรรมของบรรดาองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ อัยการ ศาล คุมประพฤติ ราชทัณฑ์ และการพักการลงโทษ ทั้งนี้จะได้ให้ความสนใจกับวิธีการที่ประเทศของเราตลอดถึงประเทศอื่นในโลกได้นำมาใช้ควบคุมอาชญากรรม และวิธีในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอย่างเหมาะสม

(Problems in the processes of Criminal Justice Administration among various agencies e.g. law enforcement, prosecution, court, probation, correction and parole. This also focus on the way we and the rest of the world cope with crimes; how to control them and how to treat the offender properly.)

(2403708 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:41 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: