ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์

leave a comment »

2404706    สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์    Seminar on Selected Topics in Public Administration

ประเด็นปัญหาและปรากฎการณ์คัดเฉพาะ ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

(Selected issues and phenomena in Thai and international public administration related to concepts and basic theories in public administration.)

(2404706 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:35 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: