ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สิทธิมนุษยชนและปัญหาเพศสภาพในเอเชียแปซิฟิก

leave a comment »

2440609    สิทธิมนุษยชนและปัญหาเพศสภาพในเอเชียแปซิฟิก    Human Rights and Gender Problems in the Asia and Pacific

“การประยุกต์ทฤษฎีเรื่องเพศสภาพและสิทธิมนุษยชนกับประเด็นทางสังคมและจริยธรรมที่เกิดจากการพัฒนา ค้นคว้าหัวข้อเฉพาะหรือประเด็นถกเถียงในขอบข่ายความยากจน การตัดสินทางสังคม สิทธิส่วนบุคคลและของกลุ่ม การจัดการความยุติธรรม มาตรฐานการครองชีพ การทำงาน จริยธรรมทางชีววิทยาและกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและเชื้อชาติ แรงงานเด็ก สุขภาพจิต ความเจ็บป่วย การประกันสังคม พลังงาน การทุจริต คุณค่าของเอเชีย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเชื่อมโยงหัวข้อหรือประเด็นเหล่านี้กับเรื่องเพศและสิทธิมนุษยชนจากประสบการณ์ของเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

(Application of theories of gender and human rights to contemporary ethical and social issues arising from “”development””; exploring specific and controversial topics in the areas of poverty, social justice, individual and group rights, administration of justice, living standards, work, bio-ethics and genetics, environment, sexual and racial equality, child labour, mental health, illness, human and social security, energy, cooruption, “”Asia values debate””, cultural diversity; linking these specific topics or issues into gender and human rights issues relevant to the experiences of East and Southeast Asia.)

(2440609 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)”

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: