ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาและเศรษฐกิจ

leave a comment »

2440611    หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาและเศรษฐกิจ    Selected Topics in Development and Economy

ประเด็นปัญหาของการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา โดยนำประสบการณ์จากหนึ่งประเทศหรือมากกว่านั้นมาเป็นกรณีศึกษา แนวทางทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการนำไปใช้

(Selected issues in economic management in developing countries using experience from one or more countries as case studies; political aspects of economic policy formulation and implementation.)

(2440611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:17 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: