ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2440612    หัวข้อเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม    Selected topics in Development and Environment

ประเด็นหลักของการพัฒนาและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศน์กับระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคม-วัฒนธรรมของความหลากหลายทางชีวภาพ มิติทางการเมืองของการพัฒนาอย่างยั่งยืน นิเวศวิทยาการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม สำนักคิดทางสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาการเมืองในยุคโลกาภิวัตน์ ทิศทางใหม่ของสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา และหลักปรัชญาของนักนิเวศวิทยายุคหลังสมัยใหม่

(Critical issues in development and environment; the relatiohships between ecosystem and economic system, socio-cultural aspects of biodiversity, political dimensions of sustainable development, political ecology and green movements, varieties of environmentalism and postecologist politics in the age of globalization; new theoretical directions of environmental sociology, ecological economics and philosophical discourses on ecologism and eco-postmodernism.)

(2440612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:15 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: