ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

องค์การและการจัดการ

leave a comment »

2404601    องค์การและการจัดการ    Organization And Management

ศึกษาความรู้ทางทฤษฎีองค์การแบบประยุกต์ วิธีต่าง ๆ ในการนำเอาความรู้เรื่ององค์การไปใช้กับสภาพความเป็นจริง ศึกษาอย่างละเอียดถึงหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตัวแปรทางองค์การที่สำคัญ ๆ เช่น ทิศทางองค์การ กลไกองค์การ ระบบการตัดสินใจและกระบวนการนโยบาย ตลอดถึง ความรู้ เกี่ยวกับองค์การที่นักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ได้สั่งสมจากการศึกษากรณีเฉพาะเรื่อง

(An advanced study of the body of knowledge on applied organization theories, ways and means of applying it to the real world. An intensive study of criteria for analyzing important organizational variables including organizational direction, mechanism,decision-making system, public policy process and a body of knowledge accumulated by public administrationists via idiographic (case) studies.)

(2404601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:49 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: