ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

อัตลักษณ์ทางสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

leave a comment »

2403406    อัตลักษณ์ทางสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม    Social Identity and Multi-culturalism

อัตลักษณ์ทางสังคมในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ การกำหนดประเภท และการจำแนกประเภทรวมถึงพรมแดนทางอัตลักษณ์ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์สาธารณะ อัตลักษณ์กับความเป็นสมัยใหม่

(Social identity in the context of multi-cultural contemporary world; concepts of identity and multi-culturalism; embodiment and selfhood, categorization and boundary; personal identity and public identity, identity and modernity.)

(2403406 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:24 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: