ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

อาชญากรรมทางธุรกิจ

leave a comment »

2403715    อาชญากรรมทางธุรกิจ    Business Crime

อาชญากรรมซึ่งกระทำลงโดยบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูงรวมทั้งการกระทำผิดขององค์การ บริษัทห้างร้านที่มุ่งผลประโยชน์ตอบแทนหรือกำไรเกินควร โดยจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องการใช้ทักษะพิเศษ ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือวิชาชีพไปในทางที่ผิดกฏหมายจรรยาบรรณแห่งอาชีพหรือทำนองคลองธรรม

(Crime committed by people in higher socio-economic status and corporations. These include those illegal acts punished by administrative, civil, or criminal law. Emphasis is placed on those cases employing special skills, positions, or illegal and / or unethical professional practices.)

(2403715 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:33 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: