ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

อาชญาวิทยา

leave a comment »

2403313    อาชญาวิทยา    Criminology

สำรวจกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาชญากร เน้นธรรมชาติและตัวแปรในการนำทฤษฎีมาอธิบายพฤติกรรมอาชญากร อาชญากรรมจำแนกประเภทต่างๆ และระบบขององค์การทางสังคมในการควบคุมและตอบโต้ต่อพฤติกรรมอาชญากร ปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทยที่ปรากฎและที่มีนัยสำคัญต่ออาชญากรรม และวิเคราะห์สาเหตุ เทคนิคการบำบัดฟื้นฟูและป้องกัน

(An investigation into social processes involved in criminal behaviour; focus on the nature and variety of theoreical explanation of criminal behaviour, the major types of crimes, and social organization control system that react to criminal behaviour, problem of crimes in Thailand, its extent and significance; causal analysis; techniques of treatment and prevention.)

(2403313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:14 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: