ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เรื่องคัดเฉพาะทางพฤติกรรมเบี่ยงเบน

leave a comment »

2403717    เรื่องคัดเฉพาะทางพฤติกรรมเบี่ยงเบน    Selected Topics In Deviant Behavior

ความคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบแผนการดำเนินชีวิตของพวกพฤติกรรมเบี่ยงเบน พวกอนุวัฒนธรรมต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเบียงเบนกับโครงสร้างทางสังคม และกระบวนการทางสังคม ผลกระทบของการบังคับใช้กฏหมายที่แตกต่างกัน ตลอดทั้งวิธีการที่จะควบคุมปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกล่าว

(Major concepts and theories of deviant behavior, life patterns of deviants, subcultures e.g. of the addicts, prostitute, homosexuality. Included also are relaionship between deviant behavior and social structure, social processes, the impacts of differential law enforcement, and ways and means of controlling such deviant behavior.)

(2403717 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:31 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: