ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402655    เศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    Political Economy of International Relations

“ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำรงอยู่คู่กัน และจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง “”รัฐ”” กับ “”ตลาด”” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาและการด้อยพัฒนา วิวัฒนาการของระเบียบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ความมั่นคงแห่งชาติกับการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ

(Problems emanating from the parallel existence of and dynamic interaction between “”states”” and “”markets”” from past to the present; development and underdevelopment; evolution of the international political economic order; national security and economic interdependence.)

(2402655 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)”

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:46 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: