ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออก

leave a comment »

2402672    เศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออก    Political Economy in East Asia

ศึกษาเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน

(Comparative study of political economic systems of Japan, China, South Korea, and North Korea from the post-Second World War to the present.)

(2402672 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:27 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: