ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องอาวุธ

leave a comment »

2402660    เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องอาวุธ    Political Economy of Weapons

ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้วในเรื่องของการโยกย้ายอาวุธ เทคโนโลยีทหาร และอุตสาหกรรมทหาร ผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา

(Military relations between developing and developed countries on arms transfers, military technology and defense industries; their social consequences in developing countries.)

(2402660 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:43 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: