ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เอเชียกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402684    เอเชียกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ    Asia and International Protection of Human Rights

บทบาทรัฐและตัวแสดงที่มิใช่รัฐในเอเชียต่อกระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

(The role of states and non-state actors in Asia toward the international protection of human rights.)

(2402684 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:55 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: