ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก

leave a comment »

2402683    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก    Southeast Asia in World Politics

วิวัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ยุคจักรวรรดินิยมจนถึงยุคหลังสงครามเย็น ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐในภูมิภาคในการเมืองโลก

(Evolution of Southeast Asia from imperialism to the post-cold War period; internal and external factors that influence the role of the regional states in world politics.)

(2402683 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:57 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: