ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกสมัยใหม่

leave a comment »

2402339    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกสมัยใหม่    Southeast Asia in the Modern World

พื้นฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน กระบวนการโลกาภิวัตน์กับพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาค แนวทางการปฏิรูปและการพัฒนาของแต่ละประเทศหลังได้รับเอกราช กระแสเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อนโยบายการพัฒนาของแต่ละประเทศในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 การเจริญเติบโตและวิกฤษเศรษฐกิจและแนวทางการปรับตัว

(Historical background of the Southeast Asian region since the 19th century; globalization processes and political, economic, social, and cultural developments in the region; reform and development of each country since independence; economic liberalism and its impact on development policy of each country during the 1980s and 1990s; economic growth, crisis and adjustment.)

(2402339 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:21 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: