ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เอเชียตะวันออกในโลกสมัยใหม่

leave a comment »

2402340    เอเชียตะวันออกในโลกสมัยใหม่    East Asia in the Modern World

พื้นฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบันกระบวนการโลภาภิวัตน์กับพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภูมิภาค พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศ กระแสเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อนโยบายการพัฒนาของแต่ละประเทศในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 การเติบโตทางเศรษฐกิจ วิกฤตเศรษฐกิจและแนวทางการปรับตัว

(Historical background of the East Asian region since the 19th century; globalization processes and political, economic, social, and cultural developments in the region; economic and political development of each country; economic liberalism and its impact on development policy of each country during the 1980s and 1990s; economic growth, economic crisis and adjustment.)

(2402340 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:19 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: