ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เอเชียใต้ในการเมืองโลก

leave a comment »

2402687    เอเชียใต้ในการเมืองโลก    South Asia in World Politics

นโยบายต่างประเทศของรัฐต่าง ๆ ในเอเชียใต้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทของสมาคมเพื่อความร่วมมือของภูมิภาคเอเชียใต้ในสหประชาชาติ ความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้

(Foreign policies of the South Asian states since the end of the Second World War; roles of the South Asian regional association in the United Nations; international conflict in the South Asian region.)

(2402687 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:51 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: