ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาในเอเชียแปซิฟิก

leave a comment »

2440602    โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาในเอเชียแปซิฟิก    Globalization and Development in the Asia and Pacific

โลกาภิวัตน์ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคม และนัยความสำคัญต่ออำนาจรัฐและธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมท้องถิ่นกับแรงผลักดันระหว่างประเทศ การวิเคราะห์โอกาสและความกดดันที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนที่เพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ ที่มีความแตกต่างทั้งภายในและระหว่างประเทศ ความเป็นอิสระของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของภารกิจแห่งรัฐ ธรรมาภิบาลระหว่างประเทศบนฐานของหลักอำนาจอธิปไตยแห่งชาติ มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ โลกาภิวัฒน์กับขีดจำกัดของการเมือง รวมทั้งผลกระทบต่อลักษระของธรรมาภิบาล

(Globalization, its socio-economic consequences, and their implications for state power and governance; the relationship between politics and economy and the interplay of domestic societies and transnational and international forces; analysis of opportunities and tension arising from increasing cross-border transactions and spillovers, differences within and among countries, the autonomy of govenments, change of the functions of the state, international governance based on the principles of nation-state sovereignty; different perspectives on these problems; globalization and limits to politics, and impacts on the nature of governance.)

(2440602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:31 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: