ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ไทยกับโลกาภิวัตน์

leave a comment »

2402671    ไทยกับโลกาภิวัตน์    Thailand and Globalization

ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อไทย นโยบายของไทยที่มีต่อกระแสโลกาภิวัตน์

(Economic and technological change since the end of the Cold War; effects of globalization on Thailand; Thai policy towards globalization.)

(2402671 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:28 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: