ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนาทฤษฎีสังคมวิทยา

leave a comment »

2403780    สัมมนาทฤษฎีสังคมวิทยา    Seminar In Sociological Theory

ศึกษาผลงานของนักทฤษฎีทางสังคมวิทยาคนสำคัญ เช่น เดอร์ไคม์ เวเบอร์ มาร์กซ์ พาสัน และ เมอร์ตัน ย้ำอิทธิพลของนักคิดหล่านี้ต่อทฤษฎีสังคมวิทยาในยุคปัจจุบัน

(Focusing on famous sociological theorists such as Durkheim, Weber, Marx, Parsons and Merton. The contemporary theories will also be covered.)

(2403780 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:26 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: