ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์

leave a comment »

2404480    สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์    Seminar in Public Administration

วรรรกรรมคัดสรรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งที่เป็นแนวคิดและประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การคลัง และการทรัพยากรมนุษย์

(Selected literature on public administration, concepts, and current issues on public policy, public finance and public human resources.)

(2404480 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:51 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: