ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

leave a comment »

2401644    กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    Constitutional Law And Political Institutions

พัฒนาการ แนวคิด และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง

(Development, concepts, and issues in the relationship between the constitution and political institutions.)

(2401644 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 4:32 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: